Κontext acíle

Coop. Nazareno se sídlem v Carpi v Itálii připravilo projekt POWER spolu se třemi partnerskými organizacemi THEAMA se sídlem v Aténách v Řecku, Studiem Citadela se sídlem v Praze (ČR) a KCAT (Kilkenny Collective for Arts Talent) se sídlem v Kilkenny v Irsku.

Projekt byl schválen a je spolufinancován v rámci programu Kreativní Evropa 2018 částkou 199.389 EUR po dobu 24 měsíců, počínaje dnem 1. 9. 2018.

Návrh projektu považuje dramatické umění, zejména divadlo, za univerzální nástroj bezbariérové komunikace otevřený různým cílovým skupinám a oslovující široké publikum. Projekt POWER se zaměřuje na zapojení sociálně zranitelných osob, jimiž jsou zdravotně postižení a migranti se zdravotním postižením, do produkce divadelního představení.

Předmětem projektu je podpora nadnárodní koprodukce divadelní inscenace s herci se zdravotním postižením a mobilita těchto umělců prostřednictvím série představení napříč Evropou. Kromě toho má projekt POWER ambici posílit dovednosti a zkušenosti subjektů, které organizují (para)umělecké činnosti pro osoby se zdravotním postižením tak, aby byli jejich tvůrčí týmy i pomáhající personál lépe vyškoleni a kvalifikováni v rámci osvědčených postupů.

Obecným cílem projektu je dále zviditelnění, koncepční propagace divadelních představení a tematických školení, jež aktivně zapojují osoby s postižením/znevýhodněním; lepší sociální začleňování osob se zdravotním postižením prostřednictvím umělecké spolupráce; zlepšené kompetence provozovatelů provádějících umělecké činnosti s lidmi se zdravotním postižením; zvýšení mobility a spolupráce na úrovni EU.

Očekávané výsledky projektu: nové publikum, zvýšení zájmu veřejnosti o daný divadelní žánr social specific (paradivadelní, experimentální tvorbu); lepší sociální začlenění osob se zdravotním postižením prostřednictvím umělecké spolupráce; zlepšené kompetence provozovatelů programů (para)umělecké tvorby pro osoby se zdravotním postižením; posílení účasti-zájmu dospívajících a starších lidí o danou problematiku; zvýšení mobility a spolupráce na úrovni EU.

Aktivity, pracovní balíčky

Projektové aktivity jsou organizovány v pracovních balíčcích s jasnými cíli, stanovenými lhůtami, konkrétním zapojením partnerů, očekávanými výsledky a harmonogramem. Všechny plánované činnosti jsou propojeny a vzájemně se doplňují tak, aby podporovaly integrovaný výsledek v nejvyšší možné kvalitě a konzistenci.

 

AKTIVITA 1. Sbírka osobních příběhů – rozhovory z prostředí migrace a zdravotního postižení

AKTIVITA 2. Zpracování návrhu scénáře k inscenaci

AKTIVITA 3. Nadnárodní umělecká residence všech uměleckých vedoucích s následnou přípravou scénáře k inscenaci

AKTIVITA 4. Lokální divadelní dílny ve všech partnerských zemích – produkce jednotlivých aktů/scénických obrazů inscenace

AKTIVITA 5. Debut – divadelní premiéra inscenace v PRAZE – ČESKÁ REPUBLIKA

AKTIVITA 6. Divadelní představení v CARPI – ITÁLIE

AKTIVITA 7. Divadelní představení v CALLAN – IRSKO

AKTIVITA 8. Divadelní představení v KIATO – ŘECKO

AKTIVITA 9. Vypracování nadnárodní série výcviků zaměřených na operátory (pomáhající profese) v oblasti divadla a zdravotního postižení

AKTIVITA 10. Nadnárodní trénink sociálních operátorů v oblasti divadla a zdravotního postižení v PRAZE – ČESKÁ REPUBLIKA

ČINNOST 11. Nadnárodní trénink sociálních operátorů v oblasti divadla a zdravotního postižení v CARPI – ITÁLIE

ČINNOST 12. Nadnárodní trénink sociálních operátorů v oblasti divadla a zdravotního postižení v CALLAN – IRSKO

ČINNOST 13. Nadnárodní trénink sociálních operátorů v oblasti divadla a zdravotního postižení v ATHENS – ŘECKO

AKTIVITA 14. Tvorba a implementace Plánu rozvoje publika

AKTIVITA 15. Zvyšování povědomí ve školách

ČINNOST 16. Činnosti zaměřené na rozvoj mladého publika

ČINNOST 17. Činnosti zaměřené na rozvoj publika určené starším lidem

AKTIVITA 18 – 24. Administrativní činnosti projektu

AKTIVITA 25 – Média a propagační akce

AKTIVITA 26 – Projektová komunikace, diseminace

AKTIVITA 27 – Dokumentární video a fotodokumentace událostí

ČINNOST 28 – Propagační činnosti spojené s inscenací a jednotlivými představeními