Πλαίσιο και Σκοποί

Το πρόγραμμα POWER σχεδιάστηκε από την Coop. Nazareno, με έδρα το Carpi της Ιταλίας και 3 οργανισμούς-εταίρους, το ΘΕΑΜΑ  με έδρα την Αθήνα, το Citadela Studio με έδρα τη Πράγα, Τσεχία και το KCAT (Kilkenny Collective for Arts Talent) με έδρα το Kilkenny της Ιρλανδίας.

Το πρόγραμμα επέλεξε το θέατρο ως ένα παγκόσμιο μέσο επικοινωνίας χωρίς φραγμούς, ικανό να προσελκύει διαφορετικές στοχευόμενες ομάδες και να προσεγγίζει το ευρύ κοινό. Ειδικότερα, το πρόγραμμα POWER στοχεύει στη συμμετοχή κοινωνικά ευάλωτων ατόμων, όπως άτομα με αναπηρία και μετανάστες, για την παραγωγή μιας θεατρικής παράστασης.

Το έργο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση  για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο της Creative Europe 2018 και για το ποσό των 199.389,00 ευρώ, από 01/09/2018 και για τους επόμενους 24 μήνες.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση μιας διακρατικής συμπαραγωγής ενός θεατρικού έργου  με ανάπηρους συντελεστές  και τη κινητικότητα της παραγωγής  και των καλλιτεχνών. Επιπλέον, το POWER σκοπεύει να ενισχύσει τις δεξιότητες και τις γνώσεις των φορέων που συνήθως οργανώνουν καλλιτεχνικές δραστηριότητες για άτομα με αναπηρία, για τη καλύτερη εκπαίδευση τους και την εξειδίκευση τους  σε βέλτιστες πρακτικές.

Ο γενικός στόχος είναι να έρθουν στη δημοσιότητα και να λάβουν τη πρέπουσα ανταπόκριση του κοινού  οι θεατρικές επιδόσεις και η εκπαιδευτική  κατάρτιση που εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρία. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα είναι: νέο και αυξημένο ακροατήριο που παρακολουθεί τις θεατρικές παραστάσεις,  βελτίωση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία μέσω της καλλιτεχνικής συνεργασίας, βελτιωμένες ικανότητες των φορέων που υλοποιούν καλλιτεχνικές δραστηριότητες με άτομα με αναπηρία, αυξημένη κινητικότητα και συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ.

Δραστηριότητες – Πακέτα Εργασίας

Οι δραστηριότητες του έργου έχουν οργανωθεί σε Πακέτα Εργασίας (WP), με σαφείς στόχους, χρονικά περιθώρια δράσης, συμμετοχή εταίρων, αναμενόμενα αποτελέσματα και χρονοδιάγραμμα. Όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητες είναι αλληλένδετες, τροφοδοτώντας το ένα με το άλλο, υποστηρίζοντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα και συνέπεια.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Συλλογή με τη μέθοδο των συνεντεύξεων προσωπικών αφηγήσεων με θέμα την αναπηρία και τη μετανάστευση

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. Εκπόνηση του σχεδίου του σεναρίου της θεατρικής παράστασης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3. Διακρατική συνάντηση των τεσσάρων καλλιτεχνικών διευθυντών για τον καθορισμό της τελικής μορφής του σεναρίου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  4. Τοπικά θεατρικά εργαστήρια θεάτρου σε όλες τις εταιρικές χώρες για την παραγωγή των τεσσάρων πράξεων της παράστασης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5. Επίσημη πρεμιέρα της παράστασης στη Πράγα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6. Πρεμιέρα στο Κάρπι, Ιταλία

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7. Πρεμιέρα στο Καλλάν, Ιρλανδία

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8. Πρεμιέρα στην Ελλάδα, Σικυώνια 2020

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9. Εκπόνηση του σχεδίου διακρατικής κατάρτισης που απευθύνεται σε φορείς που σχετίζονται με το θέατρο και την αναπηρία

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10. Διακρατική κατάρτιση που απευθύνεται σε φορείς που σχετίζονται με το θέατρο και την αναπηρία PRAGUE – CZECH REPUBLIC

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 11. Διακρατική κατάρτιση που απευθύνεται σε φορείς που σχετίζονται με το θέατρο και την αναπηρία CARPI – ITALY

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 12. Διακρατική κατάρτιση που απευθύνεται σε φορείς που σχετίζονται με το θέατρο και την αναπηρία CALLAN – IRELAND

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 13. Διακρατική κατάρτιση που απευθύνεται σε φορείς που σχετίζονται με το θέατρο και την αναπηρία KIATO – GREECE

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 14. Εκπόνηση και εφαρμογή του σχεδίου διεύρυνσης του κοινού

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 15. Ευαισθητοποίηση κοινού στα σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 16. Ευαισθητοποίηση νεολαίας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 17. Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για άτομα 3ης ηλικίας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 18 – 24.  Διοικητικές Δραστηριότητες του Προγράμματος

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 25 – Δραστηριότητες Ενημέρωσης και Διαφήμισης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 26 – Επικοινωνία και διάδοση του προγράμματος

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 27 – Τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων του προγράμματος με βίντεο και φωτογραφίες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 28 – Δραστηριότητες προώθησης της παραγωγής